Bán Chỉ Liên

Giá: Liên hệ

Tên thông thường: bán chỉ liên, Baikal Skullcap, Huang qin, baikal, baical skullcap root, scute, scutellaria

Tên khoa học: Scutellaria baicalensis

Tên hoạt chất: Bán chỉ liên

ĐẶT HÀNG NHANH