ACTISO KHÔ – ATISO

Giá: Liên hệ

Tên dân gian: atiso

Tên khoa học: Cynara Scolymus L. Họ khoa học: Thuộc họ Cúc (Compositae).

ĐẶT HÀNG NHANH
Danh mục: