BẠCH CẬP

Giá: Liên hệ

Tên dược: Rhizoma Bletillae

Tên thực vật: Bletilla Striata (Thunb.) Reichb. f.

ĐẶT HÀNG NHANH
Danh mục: