Bá Tử Nhân

Giá: Liên hệ

BÁ TỬ NHÂN

Tên Việt Nam: Hạt cây Trắc bá, hột Trắc bá.

Tên Hán Việt khác:

Trắc bá tử nhân, Cúc hoa (Hoà Hán Dược Khảo), Bách thử nhân, Bách thật (Trung Quốc Dược Học Đại Từ Điển), Bách tử nhân, Bá thực (Đông Dược Học Thiết Yếu).

Tên khoa học:

Semen Platycladi orientalis

Họ khoa học:

Thuộc họ Trắc Bách (Cupressaceae).

ĐẶT HÀNG NHANH