Xạ đen

Giá: Liên hệ

 Tên khoa học là Celastrus hindsii

 Thuộc họ dây gối (Celastraceae)

ĐẶT HÀNG NHANH