Bạch Đàn

Giá: Liên hệ

Tên thông thường: Bạch đàn

Tên khoa học : Eucalyptus

Tên hoạt chất: Bạch đàn

ĐẶT HÀNG NHANH