Sắn dây

103,000.00

Sắn dây có tác dụng tán nhiệt, tiêu độc, giải biểu, thấu chẩn, sinh tân dịch, chỉ tả, giải co giật, chỉ khát, giải độc rượu

ĐẶT HÀNG NHANH