BÁN HẠ BẮC

321,000.00

Bán hạ nam c

Củ bán hạ bắc
Củ bán hạ bắc

hữa ho có đờm, nôn mửa, chóng mặt đau đầu do đờm thấp, đờm hạch, đờm kết với khí gây mai hạch khí

ĐẶT HÀNG NHANH